Al duizenden jaren lang word er geloofd dat mediteren een positief effect heeft op lichaam en geest. Maar voor het grote publiek is meditatie vooral gebaseerd op bijgeloof en suggestie. De beoefenaars van de verschillende meditatietechnieken werden vaak voor naïef of zweverig versleten. Door de voortschrijdende ontwikkelingen op medisch gebied is het nu mogelijk zonder al te veel ingrijpende procedures te meten en te controleren wat er in de hersenen gebeurt..Met behulp van MRI en EEG kunnen de wetenschappers nu op zeer eenvoudige manier de complexe hersenactiviteiten meten en onderzoeken. Dit heeft het mogelijk gemaakt de effecten van meditatie op en wetenschappelijke manier te onderzoeken. De effecten van mediteren op het vlak van zowel de lichamelijke als het geestelijke gezondheid zijn niet meer te ontkennen. En de verschillende vormen van meditatie hebben allemaal en verschillend effect op ons welzijn!

Verschillende soorten meditatie hebben een verschillend effect

Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat met bepaalde vormen van meditatie de dichtheid van bepaalde stoffen in de hersenen afneemt of toeneemt. Meditatievormen zoals Zen en Mindfulness brengen een significante verandering teweeg in de stoffen die geassocieerd worden met angstgevoelen, stress en bezorgdheid. Weer andere vormen van meditatie zorgen voor een grotere connectiviteit tussen de verschillende hersengedeelten en vergroten de hersenactiviteit in bepaalde gebieden. Uit onderzoek blijk bijvoorbeeld dat juist Metta meditatie – meditatie gericht op compassie – gebieden in de hersenen stimuleert die verantwoordelijk worden gehouden met emotionele stabiliteit en connectiviteit met anderen.Transcendentale en Mindfulness meditatie hebben een positieve invloed op de cardiovasculaire gezondheid en doet het risico op hartkwalen significant afnemen. Deze vormen van meditatie blijken ook een enorme boost te geven aan het immuun systeem. Net zoals bij de meeste vormen van meditatie is ook hier bij de beoefenaars van deze vormen van meditatie een sterke verbetering van het geheugen en vergroting van de creativiteit merkbaar.

Een sterkere geest

Een andere zeer interessante studie wijst uit dat Vipassana meditatie enorm effectief kan zijn voor mensen die proberen van een verslaving af te komen. Bij deze vorm van meditatie staan acceptatie en leven in het nu centraal. Uit de verschillende onderzoeken blijkt dat tijdens het beoefenen van deze meditatie meer hersenactiviteit kan worden gemeten in de gebieden die in verband worden gebracht met emoties en zelfcontrole. Ook is vast komen te staan dat mensen die mediteren beter om kunnen gaan met zowel fysieke als emotionele pijn. Er zijn gevallen bekend waarin mensen die veel lichamelijke pijn hadden, meer profijt bleken te hebben van een meditatie sessie dan van pijnstillers zoals morfine.